Vrijwilligers BEDANKT!

Mijter en Staf van Sinterklaas

Stichting Sint Nicolaas in Vathorst organiseert al vele jaren de avond-intocht in de wijk Vathorst.

Hier zijn heel veel mensen bij betrokken. Er zijn ruim 100 vrijwillige pieten en 10-tallen vrijwilligers langs de zijlijnen die zich onzichtbaar inzetten. Deze laatste groep vrijwilligers is er het hele jaar mee bezig, de piek ligt uiteraard in de maanden september t/m december.

Zonder al deze mensen, die dit belangeloos en in hun vrije tijd doen, is het onmogelijk om zo’n succesvolle avond-intocht te organiseren.

“Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker!”